ساختار سازمانی

همکاران مؤسسه مطالعات سرمايه‌گذاری ایرانیان، بزرگ‌ترين سرمايه اين شرکت تلقی می‌شوند. اين سرمايه‌ها، از بين نيروهای متخصص و متبحر و همچنين فارغ‌التحصيلان نخبه و متعهد دانشگاهی انتخاب و برگزيده می‌شوند. مؤسسه ایرانیان، با استراتژی توسعه کارآفرينی و با حمايت از نخبگان دانشگاه‌های صاحب‌نام کشور تلاش گسترده‌ای را از طریق سرمایه‌گذاری و تسهیل در امر تأمین مالی و انتقال فناوری به کشور، آغاز نموده است.

ساختار سازمانی