شركت هوشمند سيستم روجا ( سهامي خاص)

logo11شرکت هوشمند سیستم روجا در سال 1386بامشاركت  گروهی از فارغ التحصیلان دانشگاه شریف و تهران تاسیس و
در حوزه های راهکارهای امنیتی، ارایه راهکار امنیتی جهت سیستم بانکی با رویکرد پیشگیری، و توسعه سیستم های خاص منظوره  و یکپارچه سازی  سامانه های بزرگ مقیاس  و انتقال فناوری ، مشغول به فعالیت می‌باشد.

اعضای هیأت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت ایمیل
محمدحسین مزارعی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
خلیل جلیلی نایب رئیس هیأت مدیره
علی محمدی رئیس هیدت مدیره