تعاونی-عمرانشرکت  تعاونی عمران و شهرسازی فارغ التحصیلان شریف، با توجه به نیازی که در بازار مسکن کشور برای ایجاد شرکت‌های توسعه‌دهنده بخش شناسایی کرده‌ بود، با مشارکت گروهی از فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف فعالیت خویش را با تمرکز بر تولید ثروت بر اساس فناوری‌های نوین آغاز کرد و به ثبت رسید. سهامداران این شرکت تعاونی، از بین فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف انتخاب می‌شوند و با رعایت شرایط عضویت،  ورود افراد مؤثر دیگر هم امکان‌پذیر خواهد بود. شایان ذکر است که این شرکت، هم اکنون 40 نفر سهامدار حقیقی دارد و مبلغ پرداختی برای بخشی از  هر سهم برای عضویت توسط اعضا30,000,000 ریال بوده و  سرمایه شرکت پس از افزایش سرمایه مجمع سال86،  جمعاً  به مبلغ چهار میلیارد ریال است که در حال ثبت در مرجع اداره ثبت شرکت‌ها است.
اهم فعالیت‌های در دست اقدام این شرکت به این شرح است:

  •    سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها
  •    طراحی و اجرای ساختمان‌های سبک بر مبنای LSF.
  •     ارائه مشاوره جهت اجرای شهرک‌های مبتنی بر فناوری نوین در صنعت ساختمان کشور.
  •     مقاوم‌سازی ابنیه و ساختمان‌های مسکونی، صنعتی خاص و نیروگاه‌ها در قالب خدمات مشاوره و اجرا.

اعضای هیأت مدیره

 

نام و نام خانوادگی سمت ایمیل
خلیل جلیلی رئیس هیأت مدیره  jalili@sharifmpcc.ir
شهاب جوانمردی نایب رئیس هیأت مدیره  javanmardi@sharifmpcc.ir
کیوان کیانی مدیرعامل و عضو هیأت مدیره  ceo@sharifmpcc.ir
شاهرخ رضائی عضو هیأت مدیره  rezaee@sharifmpcc.ir

تماس

تهران خیابان آزادی دانشگاه صنعتی شریف

66088919

info@sharifmpcc.ir

http://www.sharifmpcc.ir