خدمات مشاوره مالی، اقتصادی و سرمايه گذاری

مشاوره در خصوص سرمايه گذاری‌های صنعتی

در اين بخش، كارشناسان اين موسسه در بخش‌های تحقيق وتوسعه موسسه و طرح و برنامه، از طريق پايش مستمر صنعت و فرصت‌های صنعتی، اقدام به ارزيابی و شناسايی فرصتهای سرمايه‌گذاری صنعتی كشور نموده و با ارائه الگوهای مناسب تجاری برای ادغام، تملك يا نوسازی صنايع انتخابی، آن ها را به جامعه سرمايه گذاران علاقمند به سرمايه گذاری ارائه نموده و بستری مناسب برای ارزيابی صنعت ياد شده و سرمايه‌گذاری بهينه در آن را فراهم می سازند.

خدمات مشاوره خصوصی سازی

خدمات اين موسسه در بخش خصوصي سازی، در هفت حوزه مختلف دسته بندی می شود كه به اين شرح است:

 •    عرضه سهام به عموم
 •     عرضه سهام به گروه‌های خاص
 •     فروش دارایی‌های واحد دولتی
 •     تفکیک واحد مشمول واگذاری به واحدهای کوچک‌تر
 •     جلب مشارکت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری جدید مورد نیاز واحد دولتی
 •     فروش واحد دولتی به مدیران یا کارکنان واحد
 •    عقد قراردادهای مدیریت یا اجاره دارایی‌ها

اين خدمات، شامل موارد زير مي گردد:

 1.    طراحي مهندسي مدل مناسب خصوصي سازی
 2.     خدمات طرح و برنامه در حوزه خصوصي سازی  ( نظام سازی / ساختارسازی )
 3.     خدمات مطالعات و نظام بازار
 4.   خدمات نظارت و ارزيابي و كنترل مستمر
 5.    خدمات تنظيم مقررات واگذاری و حاكميت روان سازمانی

خدمات مشاوره مديريت و مديريت مالی

اين موسسه با تجربه سالها ارائه خدمات مالي به شركت ها و بنگاه های اقتصادی، خدمات زير را با بررسي های مستمر نياز مشتريان طراحي نموده و عمدتا در صنايع دانش بنيان به متقاضيان ارائه می نمايد:
بررسی و تهیه گزارشات اصلاح ساختار مالی و سازمانی شرکت‌های فناور موجود.
طراحی، اجرا، نظارت و ارزیابی سیستم‌های مالی و بررسی و تهیه گزارشات افزایش سرمایه شرکتهای فناور.
مطالعه و طراحی ساختار مالی مناسب پروژه‌های سرمایه‌گذاری، مشاوره و مذاکره برای تأمین مالی آن از منابع داخلی و خارجی براي پروژه‌های فناوری محور.
ارائه خدمات مدیریتی و نظارتی به مشتریان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم (مدیریت طرح و پیمان و سایر) در زمینه فعالیت‌های مالی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی مبتنی بر فناوری.
انجام مطالعات بازاریابی و تهیه و طراحی برنامه‌های فروش و بازاریابی و برنامه تثبیت و توسعه بازار در حوزه فناوري.
بررسی و تهیه گزارشات امکان‌سنجی طرح‌های سرمایه‌گذاری مبتني بر فناوری و مشارکت‌های حوزه فناوری.
اظهار نظر نسبت به گزارشات امکان‌سنجی که توسط دیگران تهیه شده باشد.
ارزشیابی و ارزش‌گذاري سهام شركت‌های فناور داخلي و خارجی.
بررسی و تدوین برنامه‌های استراتژیک و راهکارهای اجرایی دستیابی به اهداف آن.

مشاوره تخصصی امور اقتصادی

لحاظ ضرورتهای اقتصادی در بخشهای خرد و كلان و در عرصه داخلي و خارجي در كسب و كارهای امروزی، يكي از ضرورت‌های انكارناپذير در توفيق بيشتر يا تحمل شكست‌های سنگين است. از اين رو، اين موسسه با بررسی بازارهای متنوع و مختلف در عرصه هاي داخلي و خارجي، اقدام به تحقيقات جامع اقتصادی مرتبط با  حوزه های مالی، فناوری،  صنعتی و معدنی و تجاری كشور نموده است كه عمدتا شامل موارد زير مي شود:

 •    بررسي و تحليل سياستهاي پولی – مالی  و ارزی دولت
 •    بررسي و تحليل قوانين سياستها و مقررات تجاری دولت  (صادرات و واردات)
  بررسي و تحليل قوانين مقررات و سياستهای صنعتي كشور
 •  بررسی و تحليل برنامه ها و سياست های دولت در اقتصاد كلان
 •     تحليل اقتصاد سياسی کشور
 •    بررسی و تحليل تحولات بازار در صنايع مختلف
 •     بررسی و تحليل تحولات بازارها و اقتصاد جهاني
 •     مطالعات ميدانی و پيش بينی بازار مسكن، ارز ، طلا و  …
 •    منافع و فوايد خدمات شركت ها برای مشتريان شان و آگاهي از  تغيير و تحولات در محيط کسب و کار و فرصت اتخاذ استراتژيهای مناسب
 •     برتری بر رقبا از طريق اگاهی از فرصتهای پيش آمده در فضای کسب وکار
 •     آينده نگری در برنامه ريزی كسب و كار
 •     تصحيح و تعديل برنامه های بلندمدت و استراتژيك با توجه به تغييرات محيط

اين قبيل تحليل‌ها كه بصورت مستمر در اين موسسه در حال برنامه ريزی و راهبری است،  در قالب ارائه خدمات مشاوره اقتصادي توسط معاونت اقتصادی و سرمايه گذاری موسسه، در اختيار متقاضيان قرار ميگيرد تا از طريق آن،‌ برنامه‌ريزيهای اقتصادی و استراتژيك براي بنگاههای اقتصادی در ايران سهل‌تر و صحيحتر پيش برود. خدمات اين بخش در سه حوزه  به اين شرح دسته بندی شده است:

 •     خدمات استقرار نظام پايش مستمر اقتصادی برای تحليل های محيطی
 •     خدمات استقرار نظام كشش پذيری و رقابت پذيری كالا و خدمات
 •     خدمات استقرار نظام هوشمند حاكميت اقتصادی

خدمات مديريت ثروت/ دارايی

اين موسسه ، بنا به درخواستهای متعددی كه از طريق شركتهای همكار، شركای تجاری و همكاران داخلي و خارجی خويش دريافت داشته است، برآن شده تا اين خدمات را برای مخاطبينی كه علاقه دارند بخشي از دارايي‌هايشان تحت مديريت حرفهای و با لحاظ شرايط ريسك‌پذيری شان  قرار گيرد، ارائه نمايد. عمده اين خدمات كه تحت عنوان خدمات مدیریت ثروت و دارایی شامل بازارسازی، بازارگردانی و … و طيف متنوعي مانند اينها ارائه ميشود و قالبا متناسب با نياز مشتريان موسسه بومي سازی و تدقيق می گردد،  به اين شرح است:

 •     ارزیابی و تحلیل ریسک مشتری  برای طراحی  الگوی مدیریت دارایی های وی
 •     مدیریت سرمایه در گردش
 •     تحلیل بنیادی و تکنیکال و بهینه سازی سبدهای سرمایه گذاری
 •    مدیریت سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت
 •     مدیریت سرمایه گذاری در دارایی‌های نامشهود
 •     بودجه‌بندی سرمایه‌ای و خرید اوراق بهادار و نوآوری در ارائه ابزارهای مالی.
 •     مدیریت دارایی متقاضیان سرمایه گذار به نیابت از سرمايه‌گذاران در بازار بورس اوراق بهادار، بورس کالا، سکه آتی و ارز و ساير بازارها.