شركت فناوري اطلاعات و ارتباطات اوان ( سهامي عام)

با تدوين و تصويب سند چشم‌­انداز توسعه 20 سال آينده ايران اسلامي و تعيين جايگاه كشور به عنوان قدرت برتر در منطقه، شايسته است تا بخش خصوصي نيز به سهم خود، نقش فعال و مؤثري در تدوين راه‌كارهاي اجرايي آن به انجام رساند. يكي از مهم‌ترين اقدامات براي دست‌يابي به اهداف اين سند، ايجاد ساختارهاي نويني است كه بتواند با بهره­‌گيري از منابع غير دولتي و مردمي، در توسعه فناوري­هاي پيشرفته High-Technology، فعاليت نموده و با توليد محصولات دانائي‌محور، مزيت‌هاي جديدي براي كشور خلق نمايد.‌ فناوري‌هاي پيشرفته، موقعيت‌هاي بكري براي سرمايه‌گذاري بوده و اگر چه كمك­هايي نيز از منابع دولتي به اين فناوري­ها اختصاص يافته است، اما ساز وكارهاي حمايتي دولت و بانك‌ها براي سرمايه‌گذاري در اين حوزه، راه­گشا نبوده است. در همين راستا و با هدف جذب و مشاركت سرمايه­‌هاي اندك مردم، امكان توسعه مالكيت فراگير، بهره­‌گيري از توان مناسب بازار پول، سرمايه و مصرف و به‌كارگيري آن در ايجاد سود حداكثري براي سهام‌داران از يك طرف و توسعة فناوري­هاي پيشرفته در كشور از طرف ديگر، استفاده از ساز وكار بازارهای موجود در كشور كاملاً توجيه‌پذير است. از اين رو، شركاي موسسه مطالعات سرمايه گذاري ايرانيان، به همراه برخي از شركت هاي فعال حوزه فناوري ايران با توكل به خدا و با بررسي همه شرايط بازار فناوري ايران، اقدام به مشاركت و تأسيس شركت فناوري اطلاعات و ارتباطات اوان ، در قالب يك شركت سهامي عام نمودند. .

اعضای هیأت مدیره

ردیف نام و نام خانوادگی سمت ایمیل
1 ابراهیم صادقی رینه رئیس هیأت مدیره ا
2 محمد صادقی رینه مدیرعامل ا
3 شرکت روسالو عضو هیأت مدیره ا
4 شرکت کیش ویر به نمایندگی آقای غلامعلی صادقی نایب رئیس هیأت مدیره ا
5 شرکت خدمات علمی صنعتی تهران عضو هیأت مدیره ا