رتبه بندی اعتباری و اعتبار سنجی

توسعه اقتصادي كشور ها و رشد روز افزون تجارت  جهاني از سويي و از ديگر سو، روند هاي مستمرا در حال توسعه و تغيير فناوري براي دگرگوني حوزه هاي تجاري و ارائه خدمات و كالا به مشتريان ، موجب شده است كه در نظام‌هاي كارآفريني وتوسعه كسب و كار، در طول ساليان اخير ، مفهوم كارآفريني مشاركتي و كسب و كارهاي مشاركتي توسعه يابند .

نظام هاي مشاركتي و كسب و كارهايي كه در زنجيره ارزش كالا و خدمات خود ، نيازمند همسويي مجموعه اي از اشخاص حقوقي شامل شركت‌ها ، نمايندگان و كارگزاران ، بازرگانان و تجار، سازمان‌ها و نهادها و مواردي از اين دست است،  همواره نيازمند به بررسي‌هاي مستمر اعتباري در شبكه تجاري خود و پايش نظام اعتباري بالادستي در خصوص رويه هاي مالي – اعتباري است .

توانایی شرکت ها در دنیای امروز علاوه بر زیرساختهای داخلی به عواملی همچون قدرت برندسازی، ارتباطات و توانایی در مشارکت با دیگر بازیگران حوزه کسب وکار هم دارد . مشارکت در کسب وکار با ارتقا مقیاس کسب وکار، توانمندی و هم افزایی یک کسب وکار را افزایش داده و میتواند منجر به ایجاد ظرفیت های جدید، دسترسی به منابع مالی بیشتر، نفوذ و گسترش بازار و همچنین استفاده از توانمندیهای نیروی انسانی مشترک گردد.

رتبه‌بندی اعتباری، به معناي اظهارنظر  يك مؤسسه رتبه‌بندی راجع به احتمال ایفای به موقع تعهدات شخص حقوقی یا احتمال ایفای به موقع تعهدات ناشی از انتشار اوراق بهادار و یا احتمال ایفای تعهد مالی خاص دیگر در موعد مقرر که از طریق بررسی نظام‌مند توانایی‌ها و تمایل متعهد یا متعهدین به ایفای تعهدات صورت می‌گیرد و منجر به اختصاص رتبة اعتباری معین و از پیش تعیین شده می‌گردد.

خدمات موسسه مطالعات سرمایه گذاری در این بخش به این شرح است :

  • رتبه بندي اعتباري شركت متقاضي
  • پياده سازي نظام رتبه بندي اعتباري نمايندگان، پيمانكاران و تأمين‌كنندگان
  • نصب و فعال سازي سامانه نرم افزاري ارزيابي ريسك مالي شركت مادر و گروه ذينفعان

برای اطلاعات بیشتر ، متقاضیان محترم می توانند با واحد رتبه بندی اعتباری موسسه تماس حاصل نمایند .