رتبه بندی شرکتی و اعتبار سنجی

توسعه اقتصادي كشور ها و رشد روز افزون تجارت  جهاني از سويي و از ديگر سو، روند هاي مستمرا در حال توسعه و تغيير فناوري براي دگرگوني حوزه هاي تجاري و ارائه خدمات و كالا به مشتريان ، موجب شده است كه در نظام‌هاي كارآفريني وتوسعه كسب و كار، در طول ساليان اخير ، مفهوم كارآفريني مشاركتي و كسب و كارهاي مشاركتي توسعه يابند .

نظام هاي مشاركتي و كسب و كارهايي كه در زنجيره ارزش كالا و خدمات خود ، نيازمند همسويي مجموعه اي از اشخاص حقوقي شامل شركت‌ها ، نمايندگان و كارگزاران ، بازرگانان و تجار، سازمان‌ها و نهادها و مواردي از اين دست است،  همواره نيازمند به بررسي‌هاي مستمر اعتباري در شبكه تجاري خود و پايش نظام اعتباري بالادستي در خصوص رويه هاي مالي – اعتباري است .

توانایی شرکت ها در دنیای امروز علاوه بر زیرساختهای داخلی به عواملی همچون قدرت برندسازی، ارتباطات و توانایی در مشارکت با دیگر بازیگران حوزه کسب وکار هم دارد . مشارکت در کسب وکار با ارتقا مقیاس کسب وکار، توانمندی و هم افزایی یک کسب وکار را افزایش داده و میتواند منجر به ایجاد ظرفیت های جدید، دسترسی به منابع مالی بیشتر، نفوذ و گسترش بازار و همچنین استفاده از توانمندیهای نیروی انسانی مشترک گردد.

رتبه‌بندی ، به معناي اظهارنظر  يك مؤسسه رتبه‌بندی راجع به احتمال ایفای به موقع تعهدات شخص حقوقی یا احتمال ایفای به موقع مجموعه ای از تعهدات مالی  در موعد مقرراست  که از طریق بررسی نظام‌مند توانایی‌ها و تمایل متعهد یا متعهدین به ایفای تعهدات صورت می‌گیرد و منجر به اختصاص رتبة معین و از پیش تعیین شده می‌گردد.

خدمات موسسه مطالعات سرمایه گذاری در ذیل استانداردهای مرکز ملی رتبه بندی  اتاق ایران  تعریف می شود و در قالب مجوز ارائه شده توسط اتاق برای رتبه بندی فعالین صنفی و اعضای اتاق بازرگانی به شرحی که در درگاه مرکز ملی رتبه بندی اتاق ایران  قید شده است ، به متقاضیان خدمات رتبه بندی ارائه می گردد.

برای اطلاعات بیشتر ، متقاضیان محترم می توانند با واحد رتبه بندی موسسه تماس حاصل نمایند .