خدمات مهندسي مالي و اقتصادی

مهندسی مالی و اقتصادی

مهندسی مالی همان طراحی، توسعه و به کارگیری ابزارهای نوین مالی برای مدیریت بهینه  انواع  ریسک های تجاری ، مدیریت رخدادهای ناشی از تغییرات قوانین و مقررات مرتبط ، بهینه سازی هزینه های مالی و غیر مالی  بنگاه اقتصادی، رعایت قوانین دولتی و اقتصادی و یافتن روزنه های مناسب برای ساختن ابزار رقابتی در بازار  و نیز  مدیریت تغییرات نرخ ارز و بهره و  هر گونه اقدامی که بهره وری ساختار مالی را  به گونه ای هوشمند  افزایش بدهد ،  است. برخي از خدمات اين حوزه به اين شرح است:

  •     ارايه خدمات مشورتی به شركت‌ها و بنگاه‌های مختلف در خصوص روش‌های مصون ‌سازی شركت در مقابل ريسك‌های مالي
  •     پیاده سازی و طراحی نظام هوشمند مالی تجاری   برای حداکثر سازی توان تامین مالی
  •     اجرای انواع ساختارهای تأمین مالی پروژه‌ای به ویژه درقالب قراردادهای مهندسی- تدارک- ساخت- تأمین مالی (EPCF)
  •    اجراي فرآيند مديريت ريسك برای مشتريان شامل شناسايی، طبقه بندی، ارزيابی و كنترل ريسك‌های پروژه‌های مختلف
  •    ارائه دوره ها و گزارش های تخصصی مورد نیاز بنگاه ها برای اتحاذ  تصمیمات راهبردی
  • عضویت در هیئت عامل بنگاه ها  برای بهینه سازی تصمیمات راهبری و ایفای نقش در حکمرانی بهینه
  • مدلسازی رفتار بازارهای پولی و مالی

خدمات اعتبار سنجی

هدف اصلی اين خدمات،  بهبود مديريت ريسک مشتریان و افزایش بهینه توان رقابت پذیری و  سیاستگذاری هوشمند در ادامه مسیر توسعه  اقتصادی بنگاه های مشتریان موسسه است. استفاده از خدمات موسسه در اين حوزه موجب خواهد شد تا مشتریان عزیز به گونه ای  اثر بخش در زنجیره ارزش کالا و خدمات خود  از جنبه های مالی ، تأمین مالی ، سرمایه گذاری و توسعه   کسب و کار، از روند ها مطلع شده و قادر شوند تا تصميمات راهبری کسب  و کار خود را بصورت ارزنده، با ريسک کمتر و زمان سريع‌تری اتخاذ نمايند. در حصوص  اعتبارسنجی زنجیره ارش تامین کالا و خدمات و همچنین ارزیابی نمایندگان فروش و شبکه تبادل ارزش برای مشتریان ، ، سازوکار فنی گردآوری اطلاعات اعتباری مشتریان از طريق مبادی منتخب و منابع اطلاعاتی مختلف و سامان‌دهی، تلفیق، تطبیق، پردازش و ارائه آن‌ها از طریق فن‌آوری‌های نوین اطلاعات صورت گرفته و به مشتری ارائه ميگردد. یکی از داده های ارائه شده در گزارش های ریسک و ارزیابی  مشتریان ، داد ه های  ارسالی شرکت رتبه بندی اعتباری ایران است ..

در بخش صنایع خلاق و دانش بنیان هم ، موسسه با توسعه مدل‌های تخصصی و شخصی سازی آن ها برای خود، اقدام به اتخاذ رويه ای مناسب براي ارزيابی طرح های دانش بنيان نموده است. اين موسسه در اين بخش با توجه به نياز بازار، اقدام به ارائه خدمات تخصصی جهت ارزيابی طرح های دانش بنيان ، امكان سنجی اجرا و پياده سازی طرح های دانش بنيان و در نهايت نظارت بر اجرای طرح های دانش بنيان مي نمايد.