حمایت از پایان نامه ها

مؤسسه مطالعات سرمایه گذاری ایرانیان برای ارتقا اهداف مؤسسین خود و چشم انداز ترسیمی خویش و درراستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی خود برآن است تا نسبت به ارائه حمایت‌های مالی ومعنوی از پایان نامه‌های تحصیلی دوره‌ ارشد و دکتری دانشجویان پس از بررسی طرحهای اولیه و درخواست های ارسالی اقدام نماید.

این موسسه طی سالیان  فعالیت خود، از پایان نامه های  کارشناسی ارشد و دکتری متعددی حمایت مالی و معنوی داشته از جمله  پایان نامه‌های زیر:

ردیف عنوان پایان نامه دانشجو دانشگاه – مقطع
1  بررسی عوامل تأثیر گذار بر ارزش افزوده سرمایه گذاری جسورانه در کمسب و کارهای نوپا فرزانه علیزاده دانشگاه علوم اقتصادی – ارشد
2  ارائه روشی نوآورانه در مدیریت انرژی با اتکا بر  مهندسی ارزش صادق خیر اندیش دانشگاه امیر کبیر – ارشد
3 استفاده  از محاسبات نمادین در حل برخی از معادلات دیفرانسیل پاره ای الهام صوفیانی دانشگاه  امیر کبیر – ارشد
4  مدل چند هدف ی انتخاب  و بازنگری سبد شاخصی سهام غزاله کمپانیان دانشگاه علم و فرهنگ – ارشد
5 بررسی فرایند دوگان  سازی  و واژگانی شدن آن در زبان فارسی فرهوده گیلی دانشگاه صنعتی شریف – ارشد

 

 

 

با تصویب هیأت مدیره موسسه در اسفند ماه سال 94 مقرر شده است حوزه‌های زیر برای حمایت از پایان نامه‌های تحصیلی در اولویت قرار گیرد:

1- مهندسی مالی- ریاضیات مالی

2- کاربردهای علوم پایه ، علوم ریاضی علی الخصوص در تولید زیرساخت‌های مالی

3- ابزارهای مالی نوآوران Fintech