محور فعالیت

مؤسسه مطالعات سرمايه‌گذاری ایرانیان با رویکرد مبدل شدن به یک مدیر طرح توانمند در حوزه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در صنايع فناور كشور، ضمن ایجاد بستر و زیرساخت‌های مناسب مورد نیاز جهت ارائه خدمات مطلوب به مخاطبان خویش، با برنامه‌ریزی هدفمند برای گسترش فعالیت‌های خود، جایگاه شایسته‌ای را در ایجاد، ارائه و پشتیبانی نام‌های تجاری ارزشمند برای محصولات و خدمات داخلی در بخش فناوری، در صنایع فناور ایران برای خود متصور شده است.  از اين رو، محور فعاليتهای موسسه، ارائه طیف وسیعی از خدمات تخصصی و مطالعات شده است که محوریت اصلی آن خدمات مالی سرمایه‌گذاری با محوریت فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان می‌باشد. موسسه در تلاش است با استفاده از ظرفیتهای موجود در کشور و در کنار آن استفاده از فرصت‌های بین المللی در جهت توسعه فناوری‌های نوین و تجاری‌سازی ، خدمات متناسب با نیاز مخاطبین خود را ارائه نماید.

 

محور فعالیت