هیات مدیره و مدیر عامل

تركيب هيأت مديره و مديرعامل موسسه از بدو تأسيس تا كنون به شرح ذیل است:

نام و نام‌خانوادگی سمت تحصیلات رایانامه
رضا دارستانی رئيس هیأت مديره کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی darestani@icis.ir
جعفر مولایی نایب رئيس هیأت مديره دکترای تخصصی نانوفناوری دانشگاه تهران
كارشناسی ارشد مهندسی مواد از دانشگاه صنعتی شریف
molaei@icis.ir
خلیل جلیلی مدیرعامل و عضو هیأت مديره کارشناس ریاضی از دانشگاه صنعتی شریف،
Post MBA گرایش کارآفرینی از سازمان مدیریت صنعتی
ceo@icis.ir