اصول بنیادی

مؤسسین، که خود از مدیران سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور همانند مدیریت سرمایه‌گذاری و توسعه مشارکت‌ها در هلدینگ فناوری پاسارگاد، تعاونی چند منظوره دانشگاه صنعتی شریف و نهادهایی از این دست بوده‌اند، بر این باورند که در بسیاری از زمینه‌های مرتبط با صنایع فناوری ‌پایه (چه در تولید، چه در بخش بازرگاني و صادرات)، با بهره‌گیری از دانش و تخصص فارغ‌التحصیلان برجسته و فعال در حوزه فناوری کشور و علی‌الخصوص تجارب اکتسابی آن بخشی از جامعه دانشگاهی که نسبت به راه‌اندازی کسب و کارهای فناورانه در خارج از کشور اقدام نموده‌اند، می‌توان نسبت به مهندسی و طراحی الگوی ایجاد و توسعه نام‌های تجاری ارزشمند در حوزه فناوری  اقدام نمود.  از این رو، مؤسسین تلاش کرده‌اند با ایجاد این مؤسسه، ضمن رفع نیاز موجود در بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری کشور با ارائه خدمات موضوع فعاليت این مؤسسه، زمینه‌ساز تحولی بنیادین در رویکردهای سرمایه‌گذاری، صادرات خدمات و محصولات فناوری پایه و انتقال فناوری‌های نوین در بخش صنایع فناوری ‌پایه کشور باشند و خود را به اصول بنيادين زير در توسعه  فعاليتهای پيش روی خود پايبند و متعهد می دانند:

  •     رعايت تمامی جنبه های  اخلاق مداری در  كليه امور و اركان موسسه و شركت های تابعه

  •    ثبات رويه در تمامی مراودات و تعاملات تجاری و غير تجاری موسسه بامشتريان و مخاطبان

  •     باورهای دينی مؤسسين و اينكه اين باورها در تمامی فعاليتهای روزمره توسط همكاران و سهامداران موسسه نمود خواهد داشت.

  •     موسسه به دور از گرایش‌های سیاسی و حزبی و در قالب مقررات جاری كشور فعالیت خواهد نمود و حياط خلوت هيچ طيف و گروه و شركت و نهادی برای اعمال سياست‌هاي انتخابي و انتصابي نخواهد بود.