چشم انداز

موسسه مطالعات سرمایه گذاری ایرانیان، در چشم انداز خود  به عنوان قطب نمای شركت های دانش بنیان كشور در تحقق اهداف و آرمان‌ها و چشم اندازهایشان، نام‌آورترین  موسسه مشاور و ارزش آفرین حوزه  اقتصاد دانش بنیان ایران خواهد بود.