تاریخچه

با ایجاد و گسترش نهادهای مالی بزرگ از جمله بانک‌ها، شرکت‌ها و هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری طی دهه هشتاد، علاوه بر گروه‌های فعال سرمایه‌گذار در بخش فناوری کشور که البته تعداد انگشت‌شماری بوده‌اند، علاقه‌مندی برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های فناورانه در کشور گسترش یافت بگونه‌ای که کمابیش هر یک از این هلدینگ‌های مالی، برای رفع نیازهای روزمره خود هم که شده در حوزه فناوری‌های نوین اقدام به سرمایه‌گذاری و مشارکت در ایجاد یک نهاد تخصصی نمودند و در برخی از این هلدینگ‌ها، این نهاد تخصصی با رویکرد توسعه‌ای، تبدیل به مجموعه‌ای سرمایه‌گذار و توسعه‌دهنده در بخش فناوری گردید.

جمعي از دانشجويان رشته علوم رياضيات دانشگاه صنعتي شريف كه عمدتا  از دوره سي‌ام  اين دانشگاه هستند، با بررسی نقاط قوت و ضعف حوزه‌های  مالي و فناوری و نقش و جايگاه بكارگيری علوم مختلف رياضيات در توسعه كاربردی اين حوزه‌های مهم و استراتژيك، در سال 1387 تصميم به تجميع  و ادغام شركت‌ها و كسب و كارهای گذشته خود  برای مشاركت و سرمايه گذاری مشترك برای توسعه فعاليت‌های اقتصادی در اين زمينه می‌گيرند  و  با

1.    كسب و بكارگيری دانش فنی و بومی و تخصصی بروز
2.    پشتوانه سوابق خویش در فعالیت‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری، تأمین‌مالی و انتقال فناوری
3.    تجارب ارزشمند در حوزه فناوری‌های نوین طي ساليان متمادی فعاليت در سازمان‌ها و شركت‌های بزرگ و كوچك

و با رصد فضای مالی رو به توسعه در حوزه فناوری و شناخت این حوزه، در ابتدا تصمیم به بازتعریف خدمات و محصولات مورد نیاز نهادهای سرمایه‌گذار برای ورود به این عرصه گرفته و در این بین با مطالعه کارشناسی تصمیم به تشکیل نهاد تخصصی با شایستگی‌محوری و مهندسی مالی در صنایع دانش بنیان گرفتند و در ادامه  موفق گردیدند موسسه مطالعات سرمايه گذاري ايرانيان را با شايستگی‌ها و ويژگي‌هايی  پايه‌ريزی نمايند.