راهبرد و سیاست‌های عملیاتی

در اين میان، با توجه به تجارب موجود در بین مؤسسین و همکاران مؤسسه و شرکای تجاری آن، راهبردهای زير برای انجام مأموريت‌های موسسه اتخاذ شده‌اند:

  •     هم‌افزایی توان تولیدکنندگان و صادرکنندگان فناوری ایران در زمینه مدیریت منابع مالی و دانش فنی جهت رقابت‌پذیری محصولات فناوری پایه ایرانی و رشد نفوذپذیری در بازارهای جهانی

  •     هماهنگي مركزی برنامه‌ریزی و عملياتی در زمينه‌های مورد درخواست مخاطبان بخش فناوری در بخش صادرات کالا و خدمات فناوری پایه مبتنی بر سرمایه‌گذاری و مشارکت فی‌مابین شرکای داخلی و خارجی

  •     همکاری با شركای تجاری منتخب (اشخاص حقیقی و حقوقی موثر و علاقمند) با تاکید بر راهبرد  برد– برد

  •     توسعه فناوری‌های نوین با محوریت کسب بازار حداکثری و بر پایایه اقتصاد دانش بنیان

همچنين مؤسسه  مطالعات سرمایه‌گذاری ایرانیان خود را ملزم نموده که راه حل‌های خود در سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و انتقال فناوری را با چهار شاخص اساسي زير هم‌سو کند:

  •   نيازهای حال و آينده مخاطبان داخلی و خارجی کشور

  •     روندهای روز فناوری در جهان

  •    روندهای روز کسب و کار و صنعت متناسب با سازمان مخاطب

  •     ارزش آفرينی و  افزایش سهم کالا و خدمات فناوری پایه از GDP و تراز تجاری و بازرگانی ایران

و در این بین، برخورد شفاف با مخاطب و پشتيبانی از وی در تشخيص نيازهای امروز و آينده، در اولويت اول خدمات  و محصولات مؤسسه ایرانیان است. ایرانیان، هرگز پروژه‌ها و راه‌حل‌هايی را که منطبق بر اصول تثبيت شده بنيان‌گذاران و مؤسسین‌اش نباشد، آغاز نمي‌کند. بدين معنا که شعار اصلی ما فعاليت تخصصی و تعميق زمينه‌های فعاليت مؤسسه مطالعات سرمايه‌گذاري ایرانیان بوده و به جرأت خود را متخصص رشته و زمينه موضوع فعالیت خود معرفی می‌کنيم. بر اين اصل مجدداً پافشاری می‌کنيم که ما مطابق الگوها و تجارب جهانی حرکت می‌کنيم و هرگز به دنبال اختراع دوباره چرخ نيستيم.